درباره تیم حرفه ایی ما بیشتر بدانید

– شرکت انبوه سازان تعاونی مسکن مهر
مهندس طراح: مهدی اریبی
مهندس سازنده: حمید وحدانی
مشخصات پروژه: بجنورد
۵٠٠٠ متر
۴٨ واحد
دربهای اتاقی و ضدسرقت

– پروژه مسکونی کوثری
محل پروژه: تهرانپارس
سازنده و طراح : مهندس نهایتی
تولید و نصب کلیه دربهای اتاقی ، ضدسرقت و ضدحریق

– پروژه مسکونی
ادرس پروژه خ اجاره دار
سازنده: مهندس فراهانی
تولید و نصب دربهای ضدسرقت و ضد حریق
نام پروژه: خوابگاه نبوت
مالک : وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح دانشگاه مالک اشتر
تامین دربهای ضد حریق